AANTAL OCHTENDEN PER WEEK

BEDRAG PER MAAND


1 € 105,02

2 € 210,04

3 € 315,06

4 € 420,08

Het tarief is per 1 januari 2021 verhoogd naar € 8,25 per uur. Er wordt 11 maanden per jaar gefactureerd. In beginsel wordt in juli en augustus een halve maand gefactureerd.

KINDEROPVANGTOESLAG/GEMEENTELIJKE BIJDRAGE

Onder voorwaarden heeft u mogelijk recht op kinderopvangtoeslag. Zie hier voor meer informatie. Wie geen recht heeft op kinderopvangtoeslag kan zich via Beregoed wenden tot de gemeente om onder voorwaarden een bijdrage te ontvangen.

EXTRA OCHTEND

Het ruilen van speelochtend is niet mogelijk. Een extra ochtend afnemen kan wel, mits er plek is. Het tarief voor een extra ochtend bedraagt € 25,00.

AUTOMATISCHE INCASSO

Beregoed werkt alleen met automatische incasso. U ontvangt met uw opvangcontract ook een incassocontract. De kosten voor Beregoed worden op de eerste van de maand in rekening gebracht.