AanmeldingU kunt uw peuter aanmelden bij "Beregoed" middels het aanmeldingsformulier: app.kovnet.nl/external/registrations/new?registration_token=hMLJ3L5qQtkj2Q8MfaUl


Het inschrijfgeld bedraagt € 25,- en kunt u overmaken naar NL45RABO0368021610 tnv Stichting Peuterspeelzaal Wassenaar Zuid Beregoed. Pas na ontvangst van het inschrijfgeld is de inschrijving definitief. U ontvangt een contract en een voorstel voor dagen dat u kind ingedeeld wordt.


WELKOM VANAF 2


Peuters zijn welkom vanaf 2 jaar. Het is verstandig om te beginnen met 2 ochtenden per week. Na overleg is er de mogelijkheid tot meer ochtenden. Bij dreigende overbezetting komen de oudere peuters eerder in aanmerking voor uitbreiding van het aantal ochtenden dan de jongere.


Natuurlijk bent u van harte welkom om samen met uw peuter eerst een half uurtje te komen kijken.


ONTLUIKINGS VOLGSYSTEEM VOOR PEUTERS


Wij vinden het van belang de ontwikkeling van alle kinderen goed te volgen. Op deze manier kunnen we (met bijvoorbeeld het aanbod van spel) aansluiten op de behoeften van het kind, zodat het zich optimaal kan ontwikkelen.


Om dit te bereiken maken wij gebruik van een volgsysteem. Dit wordt in Wassenaar op elk kinderdagverblijf en elke peuterspeelzaal gebruikt. Hierbij worden we begeleid door de Schooladviesdienst Wassenaar.


We zullen steeds observeren en regelmatig noteren welke stapjes het kind zet in zijn of haar ontwikkeling. Dit wordt bijgehouden op een hiervoor geschikte observatiekaart wanneer een kind 2,8 en 3,8 jaar is. De inhoud van de observatiekaart zal met u worden besproken. Als hier opvallende signalen van voorsprong of achterstand uit naar voren komen zal met u besproken worden of eventuele vervolgstappen moeten worden ondernomen. Hierbij kan gedacht worden aan een verwijzing naar de kinderfysiotherapeut of logopedist. Bij grotere zorgen kan het Centrum Jeugd en Gezin ingeschakeld worden om mee te denken. Er kan dan bijvoorbeeld een observatie door een orthopedagoog van de Schooladviesdienst worden gedaan.


Wanneer uw kind 4 jaar is en naar de basisschool gaat zal de observatiekaart met uw schriftelijke toestemming, door ons naar de basisschool verstuurd worden. Het is van belang dat de basisschool waar uw kind naar toe zal gaan zo snel mogelijk kan aansluiten bij de behoeften van uw kind. Op deze manier kan uw kind zich ook daar optimaal ontwikkelen.


AFMELDING & OPZEGTERMIJN


Als uw kind 4 jaar wordt, verloopt de overeenkomst met Beregoed automatisch en kan uw kind naar de basisschool.


Indien uw kind Beregoed verlaat voordat het 4 jaar is, dient u schriftelijk op te zeggen, met inachtneming van 1 maand opzegtermijn. Een eindafrekening zal worden gemaakt op basis van nog niet in rekening gebrachte ochtenden.