DE LEIDSTERS

De leiding van elke groep is dagelijks in handen van twee leidsters (pedagogisch medewerkers). Er zijn meerdere leidsters per groep die regelmatig contact met elkaar hebben voor het uitwisselen van mogelijk belangrijke informatie betreffende uw kind. In geval van ziekte kunnen de leidsters elkaar vervangen. Zij hebben allen dezelfde mate van verantwoordelijkheid.


CONTACTEN MET DE OUDERS

Op de eerste ochtend dat u uw peuter komt brengen, kunt u uiteraard wat langer blijven om uw kind te laten wennen.

Mocht uw kind hier moeite mee hebben, dan is er de mogelijkheid om de eerste tijd de ochtenden wat korter te maken, door uw kind na ongeveer 1 à 2 uur weer op te halen. Ervaring leert dat dit een prima oplossing is.HET VERLOOP VAN EEN OCHTEND

De peuters worden tussen 8.30 en 8.45 uur gebracht. Meestal hebben ze een rugzakje of tasje bij zich (graag met naam erop) met daarin wat te eten, te drinken en een verschoning.

Na binnenkomst kunnen ze gaan spelen met het speelgoed of materiaal dat klaarstaat. Als alle ouders weg zijn, gaan de leidsters met de kinderen plakken, kleuren of verven. Dit gebeurt met kleine groepjes. De andere kinderen kunnen dan in de poppenhoek, autohoek of glijbaan blijven spelen. Niet alle kinderen maken elke ochtend een werkje, met elkaar spelen en delen is ook een belangrijk onderdeel van de ochtend.

Tegen 10.15 uur ruimen de kinderen onder begeleiding van de leidsters het speelgoed op, waarna ze met zijn allen aan tafel gaan om wat te eten en te drinken. Vervolgens zetten de kinderen hun stoeltje in de kring om liedjes te zingen of spelletjes te doen. Als het weer het toelaat, gaan we daarna naar buiten.

De meeste kinderen gaan in de loop van de ochtend zelfstandig of onder begeleiding naar het toilet. De kinderen die nog een luier dragen, worden, indien nodig, verschoond. Vriendelijk verzoek om een schone luier mee te geven.

Aan het eind van de ochtend ruimen de kinderen het buitenmateriaal weer op om vervolgens in de klas op hun ouders/verzorgers te wachten. De kinderen worden opgehaald tussen 11.45 en 12.00 uur.

Wilt u, als u uw kind komt halen, buiten het hek blijven wachten totdat de kinderen binnen zijn en op hun stoeltje zitten, dit om te voorkomen dat een peuter door het (dan openstaande) hek wegloopt.

Kinderen worden niet meegegeven aan ‘vreemden’. Gelieve van tevoren melden als u uw kind door iemand anders dan uzelf wordt opgehaald.

Mocht u daarin geïnteresseerd zijn, dan is er op Beregoed een meer gedetailleerde beschrijving van de dagindeling ter beschikking.


FEESTENSINTERKLAASFEEST

Ook wij hebben wel eens een ‘feestje’. Zo bezoeken Sinterklaas en zijn Pieten ons elk jaar. Dit feest vieren wij alleen met de peuters.

In elke klas komen Sint en Piet gedurende een half uurtje bij de peuters. Ze verwelkomen hen dan met de liedjes die ze de weken ervoor hebben geleerd, waarna Sint op zijn versierde stoel plaats neemt.

De kinderen die durven, mogen bij Sint op schoot een liedje komen zingen, of wat vertellen. Natuurlijk hebben Sint en Piet voor elk kind een cadeautje bij zich, dus zoals u begrijpt zijn zij ook hier een welkome gast.


KERSTFEEST

Het kerstfeest vieren wij wel met de ouders. Deze ochtend hebben wij een kerstbrunch, waarbij de kinderen tussen door wat kerstliedjes voor de ouders zingen.


Er wordt jaarlijks van de ouders een bijdrage van € 15,= gevraagd voor het sinterklaas- en kerstfeest, welke in november via de automatische incasso geïnd wordt.